Badania psychologiczne - cennik

Zakres badań psychologicznych
Badanie na broń
200 zł
Badanie dla kandydata na sędziego, kuratora, prokuratora, komornika, syndyka
150 zł
Badanie dla kandydata na detektywa
150 zł
Badania dla pracowników ochrony osób i mienia (bez uprawnień na broń)
90 zł
Badanie dla pracowników dozoru technicznego I i II stopnia
90 zł
Badanie dla kandydata na inspektora ITD
90 zł