Interna - cennik

Konsultacja
dr n. med. Izabela Materek-Kuśmierkiewicz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog
100 zł

dr Maria Tabaszewska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii, specjalista medycyny pracy
100 zł

dr Joanna Czaińska – specjalista diabetolog, specjalista chorób wewnętrznych
100 zł