dr Andrzej Bartosik

Absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie urologii FEBU, oraz I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej. Obecnie pracuję w Oddziale Urologii Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim im. M. Kopernika i Poradni Urologicznej przyszpitalnej przy ul. Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim.