Konsultacje neuropsychologiczne

Dział neuropsychologii zajmuje się badaniem i opisywaniem związków pomiędzy funkcjonowaniem układu nerwowego a procesami poznawczymi (m.in. pamięcią, komunikacją, myśleniem, percepcją). Neuropsycholog podczas konsultacji analizuje konsekwencje uszkodzenia mózgu człowieka, a także opracowuje programy rehabilitacji w zakresie poszczególnych deficytów poznawczych.
Konsultacje neuropsychologiczne wykonywane są u osób, które doznały uszkodzeń neurologicznych wskutek wypadków, urazów głowy, guzów mózgu, zaburzeń krążenia mózgowego (udar). Podczas konsultacji neuropsycholog zbiera dokładny wywiad i analizuje dokumentacje medyczną pacjenta (wyniki badań, karty informacyjne z ostatnich hospitalizacji). Informacje pochodzące z wywiadu i dokumentacji medycznej pozwalają neuropsychologowi postawić wstępne hipotezy i zaplanować odpowiedni dla pacjenta kierunek badania neuropsychologicznego. Następnie neuropsycholog przeprowadza badanie, używając do tego odpowiednich narzędzi badawczych (testy psychometryczne, próby kliniczne). W praktyce wygląda to tak, że pacjent rozwiązuje testy i zagadki logiczne, czytają tekst, odpowiadają na pytania, opisują obrazki. Testy te pozwalają stwierdzić, które z obszarów mózgu działają prawidłowo, a które są dotknięte chorobą lub ucierpiały w wyniku urazu lub przebytej operacji. Ilość spotkań jest zawsze ustalana indywidualnie z pacjentem. Na podstawie zebranego wywiadu istnieje możliwość przygotowania dla pacjenta opinii neuropsychologicznej. Usługa ta jest dodatkowo płatna.

Potrzebujesz więcej informacji zadzwoń:

42 30 70 474