Konsultacje psychologiczne indywidualne, rodzinne

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z psychologiem, podczas którego następuje rozpoznanie głównych problemów życiowych, przyczyn kryzysu, sytuacji w relacjach z osobami bliskimi, osobami z którymi obcujemy na co dzień – np. z współpracownikami. Podczas konsultacji diagnozowany jest problem ustalenie formy dalszej pomocy – wskazanie na konieczności lub wskazanie braku konieczności rozpoczęcia terapii psychologicznej. Terapia psychologiczna przeprowadzana jest jako zajęcia indywidualne dla osób dorosłych, terapii par i terapii małżeńskiej, psychoterapii rodzinnej, lub wskazanie na konieczność konsultacji z innym specjalistą, np. seksuologiem, bądź psychiatrą.
Polega na rozmowie z psychologiem, który tak ją prowadzi, by jak najlepiej rozpoznać problem. Konsultacja pomaga zrozumieć sytuację, bądź problem oraz czasami pomaga zrozumieć również stanowisko innych osób. Przygotować się do podjęcia wyborów, decyzji w sprawach kluczowych dla pacjenta.
Wizyta trwa około 60 minut. Częstotliwość konsultacji psychologicznych ustalana jest indywidualnie z pacjentem. Nie ma tutaj żadnej reguły. Często po diagnozie psychologicznej konsultacje przeradzają się w terapię psychologiczną.
WAŻNE!
Jest bardzo ważne, by wybierając psychologa pacjent poczuł zaufanie do niego nić porozumienia. Gdyby okazało się, że pierwszy psycholog nie będzie odpowiadał, nie wolno się zrażać i koniecznie trzeba szukać pomocy u innego psychologa. Najważniejsze by znaleźć swojego rozwiązanie problemu.

Potrzebujesz więcej informacji zadzwoń:

42 30 70 474