Wymazy w kierunku bakterii tlenowych, beztlenowych i grzybów

W przypadku podejrzenia infekcji dróg rodnych lekarz często zleca wykonanie wymazu, w celu zbadania jaki drobnoustroje odpowiadają za chorobę pacjentki. Jest to o tyle ważne, że pozwala dopasować odpowiednie i skuteczne leczenie. Są 2 rodzaje wymazów z dróg rodnych: 1. bakterie tlenowe i grzyby, 2. bakterie beztlenowe. W wyniku badania zostają opisane bakterie i grzyby, które zostały wykryte oraz ich lekowrażliwość – tzw. antybiogram lub zostaje podana informacja, że nic nie zostało wyhodowane. Pobranie badania wygląda tak, że z pochwy pobierany jest na wymazówkę materiał do badania. Wymazówka to jałowy, długi plastikowy patyczek na końcu okręcony watką, przypominający długą pałeczkę do czyszczenia uszu, który przechowywany jest w specjalnej próbówce z podłożem. W próbówce materiał transportowany jest do laboratorium. Pacjent otrzymuje specjalny kod do strony internetowej, gdzie może odczytać wynik w formie elektronicznej i pobrać go jako oficjalny wydruk badania (będzie to równoznaczny wynik z formą papierową). Można również zgłosić się po odbiór wyniku w formie papierowej do naszego centrum medycznego Multiclinic, gdzie zostanie wydany w rejestracji. Wynik w formie papierowej trafi także do karty pacjentki i będzie dostępny dla lekarza podczas kolejnej wizyty. W przypadku odczytania wyniku i jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza kierującego na badanie lub innego ginekologa w celu podjęcia leczenia. UWAGA! Bardzo ważne jest sprawdzenie wyniku badania w internecie lub jego odbiór w formie papierowej. Jeżeli są problemy z zalogowaniem lub pobraniem wyniku prosimy o kontakt z naszą recepcją. Postaramy się pomóc. Badanie jest bezbolesne.

Czas oczekiwania na wynik to około 6 dni, w przypadku bakterii beztlenowych 7 dni roboczych.

Potrzebujesz więcej informacji zadzwoń:

42 30 70 474