fbpx

GBS – posiew w kierunku Streptococcus agalactiae

GBS – posiew w kierunku Streptococcus agalactiae

Badanie GBS jest przesiewowym testem mikrobiologicznym na obecność paciorkowców grupy B (skrót GBS pochodzi od ich angielskiej nazwy Group B Streptococcus). Powinno być przeprowadzone u kobiet ciężarnych, w celu określenia ryzyka przeniesienia infekcji na dziecko podczas porodu. Zakażenie noworodka bakterią może spowodować stan zagrażający jego życiu. Paciorkowce GBS, których przedstawicielem są bakterie z gatunku Streptococcus agalactiae, wchodzą w skład naturalnej flory fizjologicznej człowieka. Bytują w przewodzie pokarmowym i moczowym, który jest prawdopodobnym źródłem kolonizacji pochwy. Według szacunkowych ocen, około 20 proc. kobiet w Polsce to nosicielki GPS, zasiedlonych w pochwie, odbytnicy lub obu tych miejscach.

Badaniu GBS powinna zostać poddana każda kobieta ciężarna nie wcześniej, niż między 35 a 37 tygodniem ciąży. Specjalistyczna diagnostyka jest konieczna, gdyż zakażenie paciorkowcami nie daje charakterystycznych objawów.

Pobranie materiału do badania jest dosyć prostą i krótką procedurą, do której używa się specjalnej, cienkiej wymazówki. Próbkę do badania na obecność paciorkowców grupy B lekarz pobiera się z dolnej części pochwy (przedsionka pochwy). Po pobraniu próbki zostaje ona wysłana do laboratorium mikrobiologicznego. Czas oczekiwania na wynik to kilka dni. Co ważne, ciężarna powinna wziąć ze sobą wynik do szpitala i okazać go przed rozpoczęciem porodu.

Jeżeli badanie da wynik dodatni, czyli kobieta okaże się być zarażona paciorkowcami grupy B, należy podjąć kroki w celu uniknięcia zakażenia śródporodowego dziecka. Gdyby do niego doszło, u noworodka może rozwinąć się sepsa, zapalenie płuc lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Te schorzenia należą do najczęściej występujących u dzieci, u których doszło do wczesnego zakażenia (poniżej 7. doby życia).

W przypadku późnej postaci zakażenia (dzieci między 7. a 89. dobą życia), infekcja także może mieć postać sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, ale też zapalenia dróg moczowych, układu oddechowego, stawów lub tkanki łącznej.(2) Obecnie, w wyniku postępu medycyny, śmiertelność związana z powikłaniami wymienionych schorzeń jest coraz niższa i wynosi około 4-6 proc. Zakażenie ma cięższy przebieg oraz wyższy wskaźnik śmiertelności w przypadku wcześniaków.

W przypadku kobiet, u których stwierdzono obecność bakterii podczas badania GBS, badania moczu (na dowolnym etapie ciąży) lub w sytuacji, gdy doszło do zakażenia podczas przedwczesnego porodu, należy wszcząć procedurę śródporodowej profilaktyki antybiotykowej. Powodem do chemioprofilaktyki jest także brak wiedzy na temat nosicielstwa GBS przez kobietę (badanie nie zostało przeprowadzone lub nie jest znany wynik). Lekiem stosowanym z wyboru jest w tym przypadku penicylina lub ampicylina (jeśli ciężarna jest uczulona na penicylinę, podawany jest antybiotyk zastępczy). Lek zaaplikowany podczas porodu nie zagraża zdrowiu dziecka, za to jest w stanie uchronić je przed niebezpiecznymi powikłaniami zdrowotnymi.

Czas oczekiwania na wynik to około 4 dni roboczych

Przypominamy, że dla Twojej wygody większość wyników badań laboratoryjnych możesz obecnie sprawdzić online. O szczegóły zapytaj w naszej Recepcji.

UWAGA: Badanie może być wykonane podczas wizyty ginekologicznej. Materiał do badania pobiera lekarz, dlatego nie ma możliwości umówienia się na samo pobrania materiału do badania.

Formularz kontaktowy

* Pole wymagane
** Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Multiclinic Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź oraz przyjmuję do wiadomości, że Multiclinic Sp. z o.o. jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez Multiclinic Sp. z o.o. będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.