Diagnostyka nowotworowa

Oferta badań laboratoryjnych dostępnych w Multi Clinic Centrum Medyczne została poszerzona o innowacyjne Testy Onkologiczne MBDAA. Wspomniane Testy mogą być pomocne dla Pacjentów z podejrzeniem nowotworu złośliwego, są szansą na: ograniczenie liczby nieadekwatnych badań diagnostycznych, skrócenie czasu pobytu w szpitalu oraz szybsze ukierunkowanie na prawidłową ścieżkę diagnostyczno- terapeutyczną.

Więcej informacji na temat badań: link

 

Przypominamy, że dla Twojej wygody większość wyników badań laboratoryjnych możesz obecnie sprawdzić online. O szczegóły zapytaj w naszej Recepcji.