Diagnostyka prenatalna

Zapraszamy do Multi Clinic Centrum Medyczne na badania przesiewowe związane z diagnostyką prenatalną. Wykonaj bezpieczne dla Ciebie i dziecka badania przesiewowe aby wykluczyć wady wrodzone. Badania prenatalne często  kojarzą się z inwazyjnością. Tymczasem podstawą są badania zupełnie nieinwazyjne i bezpieczne dla matki i dziecka, dzięki którym już na etapie wczesnego rozwoju potrafią wykryć ewentualne nieprawidłowości płodu.

 

Zastosowanie badań prenatalnych ma na celu:

 

  • wykluczenie wad rozwojowych i genetycznych
  • ocenę dobrostanu płodu,
  • dokładne wyliczenie ryzyka aberracji chromosomalnych (zaburzeń liczby chromosomów) : Zespół Downa, Edwardsa, Patau’a,
  • w przypadku gdy badania  przesiewowe wskazały na istnienie nieprawidłowości – przeprowadza się inwazyjne badania prenatalne,
  • ponadto w przypadku wystąpienia wady rozwojowej wczesne rozpoznanie umożliwia często leczenie wewnątrzmaciczne dziecka, podczas ciąży.

 

Wg  zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wszystkie kobiety ciężarne w Polsce, bez względu na wiek, powinny mieć zaproponowane przesiewowe badania prenatalne w kierunku najczęściej spotykanych wad rozwojowych i aberracji chromosomowych.

W Multi Clinic Centrum Medyczne masz możliwość wykonania następujących badan prenatalnych:

  • Kompleksowe badanie genetyczne USG z Testem FMF,
  • Test prenatalny HARMONY,
  • Test FMF,
  • Test PRISCA,
  • Preeklampsja.

Więcej informacji na temat badań: link

 

Przypominamy, że dla Twojej wygody większość wyników badań laboratoryjnych możesz obecnie sprawdzić online. O szczegóły zapytaj w naszej Recepcji.