Diagnostyka zaburzeń jelitowych

Zapraszamy do Multi Clinic Centrum Medyczne na innowacyjne badanie FoodProfil, które pomaga ustalić nadwrażliwość pokarmową na produkty żywnościowe.

Test FoodProfil to jedyny test w Polsce, który bada IgG/IgG4, posiada diagnostykę dwuetapową i podaje wynik ilościowy. Należy pamiętać, że nadwrażliwość pokarmowa może rozwijać się w każdym wieku, od okresu dzieciństwa do późnej starości. Objawy kliniczne są niespecyficzne, często dwu lub wielonarządowe, a spożycie tego samego pokarmu przez dwóch różnych pacjentów może powodować odmienne objawy.

Więcej informacji na temat badań: link

 

Przypominamy, że dla Twojej wygody większość wyników badań laboratoryjnych możesz obecnie sprawdzić online. O szczegóły zapytaj w naszej Recepcji.