fbpx

Test PRISCA

Test PRISCA

Tzw. Test Podwójny – test PAPP-A  należy do najczęściej stosowanych prenatalnych testów skriningowych.  Służy do określenia statystycznego ryzyka wystąpienia najczęściej stwierdzanych u płodu trisomii chromosomów 13  (zespół Patau ‘a), 18 (zespół Edwardsa ) i 21 (zespół Downa).  Wg rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego  zaleca się wykonanie testu między 11 a 13(+6 dni) tygodniem ciąży, niezależnie od wieku.

Jest to badanie biochemiczne, oparte na pobraniu krwi od pacjentki i oznaczeniu stężenia wolnej podjednostki gonadotropiny kosmówkowej i stężenia białka PAPP-A na aparacie Immulite 2000, powinno być wykonane równolegle z badaniem USG przezierności karkowej.  Wyniki służą do określenia statystycznego ryzyka wystąpienia u płodu aneuploidii  przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

Testem alternatywnym do Testu Podwójnego (w przypadku niewykonania go w pierwszym trymestrze ciąży) jest Test potrójny.  Służy on do oceny ryzyka wystąpienia wad genetycznych i wady cewy nerwowej u płodu na podstawie analizy poziomów hormonów i białka płodowego we krwi kobiety w II trymestrze ciąży. Test potrójny może być też uzupełnieniem badania I trymestru w uzasadnionych przypadkach. Trisomia 13, czyli zespół Patau, nie jest wykrywalny przez test potrójny. Wg rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego  zaleca się wykonanie testu między 15 a 18 tygodniem ciąży.

Jest to badanie biochemiczne, oparte na pobraniu krwi od pacjentki i oznaczeniu stężenia w surowicy ciężarnej całkowitego hCG,  AFP, wolnego estriolu  na aparacie Immulite 2000  powinno być wykonane równolegle z badaniem USG. Uzyskane wyniki  interpretuje się wraz z wynikami USG płodu oraz danymi demograficznymi matki. Informacje poddawane są analizie komputerowej celem określenia ryzyka urodzenia dziecka z najczęściej występującymi chorobami genetycznymi.

Wyniki badań prenatalnych możesz każdorazowo skonsultować w Multi Clinic Centrum Medyczne z certyfikowanym (certyfikat FMF) lekarzem specjalistą ginekologii i położnictwa. Pamiętaj, że wyników badań prenatalnych nigdy nie powinno się analizować samodzielnie.

Formularz kontaktowy

* Pole wymagane
** Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Multiclinic Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź oraz przyjmuję do wiadomości, że Multiclinic Sp. z o.o. jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez Multiclinic Sp. z o.o. będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.