USG piersi

Wskazania do badania badania USG piersi

  • Podejrzenie zmiany w sutku: wyczuwalny guzek, wciągnięcie brodawki lub skóry, wyciek z brodawki
  • Ból piersi niewiadomego pochodzenia
  • Po operacji usunięcia gruczołu piersiowego (mastektomia) jako badanie kontrolne
  • Powiększenie pachowych węzłów chłonnych
  • Przed rozpoczęciem terapii hormonalnej oraz w trakcie jej trwania
  • Po radio- i chemioterapii, w celu oceny stopnia regresji guza sutka
  • Po nakłuciu torbieli w sutku
  • Profilaktyka chorób piersi

Opis badania USG piersi

Badanie USG piersi jest jedną z podstawowych metod diagnozowania chorób piersi. Pozwala na wykrycie nawet kilkumilimetrowych zmian w sutkach, dołach pachowych a także nieprawidłowości w budowie anatomicznej gruczołu piersiowego. Ocenie podlega zarówno tkanka gruczołowa, jak i tłuszczowa , przewody mlekowe (ich zawartość i grubość) oraz struktura skóry sutka. Badanie należy wykonywać regularnie w ramach profilaktyki, najlepiej 1 raz w roku, po przebytej mastektomii i w trakcie leczenia chorób piersi a także w każdej sytuacji, gdy pojawia się niepokojący ból lub jakiekolwiek wyczuwalne zmiany. W MULTICLINIC USG piersi wykonywane jest wysokiej klasy sprzętem firmy GE – jednego z wiodących producentów ultrasonografów na świecie. Do badania wykorzystywany jest bardzo wysokiej jakości sprzęt: aparaty ultrasonograficzne Voluson E8 Expert, Voluson 730 PRO, Vivid S5.

Zobacz więcej na https://multiclinic.pl/nowoczesne-technologie/

Przebieg badania USG piersi

Pierś oraz dół pachwowy pacjentki zostają pokryte żelem wodnym, po czym za pomocą płaskiej głowicy lekarz sprawdza poszczególne fragmenty badanego obszaru. Obraz uzyskany za pomocą ultradźwięków pojawia się na ekranie monitora aparatu. Pacjentka ma również swój monitor, na którym widzi to samo co lekarz na ekranie aparatu.

Badanie trwa ok. 15 minut.

Czy badanie jest bolesne?

USG piersi jest badaniem bezbolesnym. Wyczuwalny jest jedynie dotyk głowicy i chłód używanego żelu.

Czy USG sutków jest bezpieczne?

Badanie USG sutków nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Energia ultradźwięków emitowana podczas badania jest na tyle mała, że w żaden sposób nie zagraża zdrowiu i można powtarzać je wielokrotnie nawet w niewielkich odstępach czasu.

Jak przygotować się do zabiegu?

Badanie USG piersi nie wymaga szczególnego przygotowania. Najlepiej wykonać je na początku cyklu, zaraz po miesiączce.

Jak długo trzeba czekać na wyniki badania USG piersi?

Bezpośrednio po USG pacjentka otrzymuje opis badania, zdjęcia oraz zalecenia kontrolne, diagnostyczne i lecznicze.

Jak często należy wykonywać USG sutków?

Kobiety między 20 a 30 rokiem życia powinny wykonywać USG piersi regularnie raz na dwa lata, a po 30 roku życia – 1 raz w roku. U kobiet będących w grupie podwyższonego ryzyka badanie należy wykonywać co 6 miesięcy.

Przeciwwskazania i reakcje niepożądane

Nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania badań piersi ultrasonografem.

Po badaniu USG nie występują żadne skutki uboczne, nie stwierdzono szkodliwego wpływu badania na organizm ludzki.