dr Paulina Gąsiorek

Neurologia - Centrum Medyczne Łódź

specjalista neurolog

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Aktualnie w trakcie  przygotowywania pracy doktorskiej na temat udarów niedokrwiennych.

Leczone choroby:

choroby układu nerwowego m.in. rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle głowy (w tym migrena), stany po urazach układu nerwowego i udarze mózgu, padaczka, choroba Parkinsona, drżenie samoistne, zawroty głowy, otępienie, polineuropatie.

Wykonuje:

  • konsultacje neurologiczne

Znajomość języków obcych:

język angielski

Dni i godziny przyjęć:

śr. 18:00-20:00

Umów wizytę:

dr Jolanta Wilczak-Boruta

specjalista neurolog

Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Leczone choroby:

Choroby układu nerwowego tj. padaczka, migrena, urazy nerwów, rwa kulszowa; stany po urazach układu nerwowego;

Wykonuje:

  • konsultacje neurologiczne

Znajomość języków obcych:

język angielski

Dni i godziny przyjęć:

pon. 16:00-17:00
cz. 11:00-11:30

Umów wizytę:


dr Kinga Matusiak - Smura

specjalista neurolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi.

Wykonuje:

  • konsultacje neurologiczne
  • leczenie migreny przewlekłej z zastosowaniem toksyny botulinowej

Leczone choroby:

choroby układu nerwowego m.in. padaczka, bóle głowy (w tym migrena), stany po urazach z uszkodzeniem układu nerwowego, uszkodzenia nerwów obwodowych (w tym polineuropatie, zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego), bóle kręgosłupa, zespoły korzeniowe (w tym rwa kulszowa, rwa barkowa), choroby naczyniowe mózgu( w tym udar mózgu niedokrwienny), zawroty głowy, choroby układu pozapiramidowego (w tym choroba Parkinsona, drżenie samoistne), choroby mięśni( w tym miastenia), choroby demielinizacyjne( w tym stwardnienie rozsiane).

Znajomość języków obcych:

język angielski,
język rosyjski

Dni i godziny przyjęć:

wt. 8:10 – 9:30
pt. 13:10-15:00

Umów wizytę:


dr n med. Agnieszka Machlańska

specjalista neurolog

Choroby układu nerwowego tj. padaczka, migrena, urazy nerwów, rwa kulszowa; stany po urazach układu nerwowego; specjalizuje się z stwardnieniu rozsianym.

Wykonuje:

  • konsultacje neurologiczne

Znajomość języków obcych:

język angielski,
język rosyjski

Dni i godziny przyjęć:

śr. 16:00-17:00

Umów wizytę: