dr Jolanta Wilczak-Boruta

specjalista neurolog

Ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Leczone choroby:

Choroby układu nerwowego tj. padaczka, migrena, urazy nerwów, rwa kulszowa; stany po urazach układu nerwowego;

Wykonuje:

  • konsultacje neurologiczne

Znajomość języków obcych:

język angielski

Dni i godziny przyjęć:

pon. 16:00-17:00
cz. 11:00-11:30

Umów wizytę:


dr Kinga Matusiak - Smura

specjalista neurolog

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi.

Wykonuje:

  • konsultacje neurologiczne
  • leczenie migreny przewlekłej z zastosowaniem toksyny botulinowej

Leczone choroby:

choroby układu nerwowego m.in. padaczka, bóle głowy (w tym migrena), stany po urazach z uszkodzeniem układu nerwowego, uszkodzenia nerwów obwodowych (w tym polineuropatie, zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego), bóle kręgosłupa, zespoły korzeniowe (w tym rwa kulszowa, rwa barkowa), choroby naczyniowe mózgu( w tym udar mózgu niedokrwienny), zawroty głowy, choroby układu pozapiramidowego (w tym choroba Parkinsona, drżenie samoistne), choroby mięśni( w tym miastenia), choroby demielinizacyjne( w tym stwardnienie rozsiane).

Znajomość języków obcych:

język angielski,
język rosyjski

Dni i godziny przyjęć:

pt. 17:00-19:00

Umów wizytę:


dr Łukasz Pustkowski

Leczone choroby:

specjalista neurolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie Specjalizacyjne w trybie rezydenckim odbył pod patronatem Ministra Zdrowia w Klinice Neurologii WAM w Łodzi (Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ) pod kierownictwem prof. dr.hab. n. med. Andrzeja Głąbińskiego.Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Wykonuje:

  • konsultacje neurologiczne

Leczone choroby:

  • Choroby układu nerwowego: bóle kręgosłupa, rwa kulszowa, bóle głowy, migrena, padaczka

Znajomość języków obcych:

język angielski,
język rosyjski

Dni i godziny przyjęć:

pn. 15:00 – 17:00

śr. 14:30-17:00

Umów wizytę: