Medycyna pracy - cennik

dr Maria Tabaszewska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii, specjalista medycyny pracy
Badanie
Cena
Badania pracowników – orzeczenie do pracy, badania wstępne, okresowe, kontrolne
60 zł
Orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych
60 zł
Badanie lekarskie do celów sanitarno epidemiologicznych z wpisem do książeczki
40 zł
Badania kierowców kat A, B, C
200 zł
Badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń
200 zł
Badania sędziów, prokuratorów i komorników
120 zł
Badania pracowników ochrony
250 zł
Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych/przewożących wartości pieniężne
200 zł
Instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy
200 zł
Motorniczy tramwaju
200 zł
Badanie kandydatów do szkół
60 zł
Konsultacja okulistyczna
50 zł
Konsultacja neurologiczna
50 zł
Konsultacja laryngologiczna
50 zł
Konsultacja psychiatryczna
50 zł
Badanie poziomu glukozy glukometrem
5 zł
Badanie poziomu cholesterolu z krwi z palca
10 zł