Badanie KTG (Kardiotokografia)

Badanie KTG to skrót od słowa kardiotokografia, co oznacza badanie czynności serca płodu z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej macicy. Kardiotokografia składa się z dwóch elementów: tokografii, czyli rejestracji czynności skurczowej macicy, oraz kardiografii, czyli rejestracji akcji serca płodu.

Liczba uderzeń serca dziecka powinna wynosić 110-150/160 uderzeń na minutę. Bada się także jej wahania w stosunku do skurczów macicy. Jeśli tzw. częstość podstawowa serca płodu jest niższa niż 110 na minutę, możemy mówić o bradykardii (może być spowodowana np. niedotlenieniem płodu). Jeśli większa niż 160 – o tachykardii (której przyczyną bywa zakażenie wewnątrzmaciczne). Takie dane pozwalają specjalistom szybko zareagować na niepokojące sygnały.

Badanie KTG sprawdza także oscylację serca płodu – ta powinna wynosić od 5 do 25 uderzeń na minutę, w zależności m.in. od tego, czy dziecko śpi, czy jest aktywne. Monitoruje się również przyspieszenia akcji serca dziecka (akceleracje) – w ciągu 10-15 minut powinny wystąpić przynajmniej 2 razy i trwać około 15 sekund.

Wskazania do badania

Badanie KTG to jedno z podstawowych badań we współczesnym położnictwie. KTG wykonuje się pod koniec ciąży i w trakcie porodu, aby wiedzieć, w jakim stanie jest dziecko, i móc jak najszybciej zareagować, gdy pojawi się zagrożenie. Dla dziecka przeciskanie się przez ciasny kanał rodny nie jest przyjemną wycieczką, a bardzo wyczerpującym wysiłkiem. Podczas tej męczącej podróży dziecko jest narażone na pewne niebezpieczeństwa, które można rozpoznać, obserwując częstotliwość uderzeń jego serca. I tak np. zbyt mała częstotliwość może świadczyć o niedotlenieniu, natomiast przyspieszone bicie serca może być sygnałem, że doszło do zakażenia wewnątrzmacicznego.

Jak przebiega badanie?

W trakcie badania lekarz specjalista umieszcza na brzuchu kobiety dwa pasy z czujnikami. Jeden to przetwornik ultradźwiękowy rejestrujący uderzenia serca płodu, a drugi – miernik mierzący siłę i czas trwania skurczów macicy. Obydwa czujniki połączone są z monitorem, który wyświetla lub drukuje wartości pomiarów. Podstawowe badanie KTG powinno trwać 30 minut, ewentualnie może zostać przedłużone do 60 minut. W trakcie badania kobieta niestety nie może swobodnie zmienić pozycji ciała. Zazwyczaj osoba przeprowadzająca kardiotokografię zaleca położenie się na lewym boku, by nie uciskać żyły głównej.

Jak należy się przygotować do badania?

Badanie nie wymaga od pacjenta żadnych przygotowań.

Czy badanie jest bolesna?

W naszej klinice lekarze wykonują tzw. monitorowanie zewnętrzne, które jest badaniem nieinwazyjnym i nie wiąże się z żadnym bólem ani ryzykiem.

Jak długo trzeba czekać na wynik?

Wynik jest dostępny natychmiast po zakończeniu badania.

Zalecenia po badaniu

Po zakończeniu badania lekarz analizuje zapis. Warto pamiętać, że prawidłowy wynik to zawsze dobry znak, ale jeśli występują jakieś niepokojące sygnały, specjalista bierze pod uwagę także inne czynniki. Przyczyną może być wadliwie działające urządzenie lub zakłócenia spowodowane zmianą nasilenia i częstotliwości skurczów. Często się zdarza, że badana kobieta chwilowo przybiera taką pozycję, w której uciskana jest jej główna żyła lub pępowina płodu – po zmianie ułożenia ciała wynik KTG natychmiast się poprawia.

Przeciwwskazania

Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonania badania.