Alergolog

prof. dr hab. Cezary Pałczyński

specjalista alergolog, specjalista chorób wewnętrznych

W 1983 roku ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi oraz uzyskał dyplom lekarza. Brał udział w realizacji wielu projektów naukowo-badawczych o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym z dziedziny alergologii, zdrowia środowiskowego i medycyny pracy. Jest autorem blisko 300 publikacji, także rozdziałów w podręcznikach. Jest również ekspertem w dziedzinie szkodliwego wpływu chemicznych i biologicznych czynników występujących w środowisku komunalnym i węwnątrzmieszkaniowym na zdrowie człowieka. W 2006 roku uzyskał tytuł naukowy profesora w zakresie medycyny, który został nadany przez Prezydenta RP.

Znajomość języków obcych: język angielski
 
Leczone choroby: Choroby alergiczne, astma, wpływ chemicznych i biologicznych czynników na zdrowie człowieka
 
Wykonuje:
  • konsultacje alergologiczne

Dni i godziny przyjęć:

wt.
17:00-19:00
pt.
16:00-17:00

Dr n. med. Monika Antczak-Marczak

specjalista alergolog, specjalista chorób wewnętrznych

Lekarz z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie alergologii i pulmonologii; internista; specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu astmy, w tym ciężkiej, POChP, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywek, uczuleń na leki, obrzęku naczynio-ruchowego, w tym wrodzonego. Od wielu lat pracuje w szpitalu im. Barlickiego w Łodzi, początkowo w Klinice Pulmonologii i Alergologii UM, obecnie pełni funkcję kierownika Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii UM.

Znajomość języków obcych: język angielski
 
Leczone choroby: astmy (w tym cięzkiej- Xolair), POChP, alergiczny nieżyt nosa i spojówek, pokrzywki (w tym Xolair), obrzęki naczynioruchowe ( w tym wrodzone), reakcje anafilaktyczne
 
Wykonuje:
  • konsultacje alergologiczne
  • testy alergiczne
  • spirometria
  • swoiste IgE
  • odczulanie na alergeny wziewne i jady owadów

Dni i godziny przyjęć:

pt.
15:00-17:00