Test Harmony Prenatal

Test prenatalny Harmony to nowy rodzaj testu, który możesz wykonać w Multi CLinic Centrum Medyczne. Po 10. tygodniu ciąży wykonuje się zwykłe badanie krwi. Następnie próbka krwi jest wysyłana do analizy do laboratorium Harmony. Wyniki testu są przesyłane do kliniki w ciągu około siedmiu dni roboczych.

Test pozwala na analizę DNA płodu na podstawie krwi matki i określenie ryzyka wystąpienia zespołu Downa (trisomii 21) oraz dwóch innych wad genetycznych, trisomii 18 (zespół Edwardsa) i trisomii 13 (zespół Pataua). Test rekomendowany jest dla kobiet w dowolnym wieku i z dowolnej grupy ryzyka. Jak wynika z badan statystycznych tradycyjne testy z krwi mogą nie wykryć nawet 20% przypadków zespołu Downa u kobiet w ciąży.

Test prenatalny Harmony został opracowany w celu zapewnienia możliwości bardziej dokładnego badania wykrywającego zespół Downa u kobiet w ciąży w dowolnym wieku i w dowolnej grupie ryzyka. Jest to nowy test z krwi oparty na analizie DNA, który był szeroko badany u kobiet w ciąży w wieku 18-50 lat w kierunku wykrywania trisomii 21.

W badaniach klinicznych wykazano, że test Harmony wykrył 99% przypadków zespołu Downa, a odsetek wyników fałszywie dodatnich wyniósł poniżej 0,1%.

Test prenatalny Harmony wymaga pobrania jednej próbki krwi i można go wykonać już po 10-tym tygodniu ciąży. Wyniki są zwykle dostępne w ciągu siedmiu dni roboczych. Inne popularne testy w kierunku zespołu Downa są wykonywane w późniejszym okresie ciąży i wymagają wielokrotnych wizyt w gabinecie lekarza.

Większa dokładność i niski odsetek wyników fałszywie dodatnich uzyskiwany w teście Harmony w porównaniu z tradycyjnymi testami minimalizują prawdopodobieństwo, że lekarz zaleci pacjentce wykonanie kolejnych badań ze względu na uzyskany wynik fałszywie dodatni. Kolejnymi badaniami mogą być zabiegi inwazyjne, na przykład amniopunkcja.

Test prenatalny Harmony można również wykonać już po 10. tygodniu do oceny chromosomów płci X i Y.

Pacjentka ma możliwość wykonania testu w kierunku wad wywołanych obecnością dodatkowego lub brakiem kopii chromosomu X lub Y, na przykład zespołu Turnera i zespołu Klinefeltera.

Wyniki testu dostarczą jednoznacznej odpowiedzi na temat ryzyka wystąpienia u płodu wad genetycznych określonych w teście. Nieinwazyjne badanie prenatalne oparte o analizę pozakomórkowego DNA nie jest uważane za badanie diagnostyczne. Po otrzymaniu wyników testu Harmony można omówić z lekarzem dalszą opiekę w czasie ciąży.

Zanim wykonasz test skonsultuj się z naszym lekarzem specjalistą ginekologii i położnictwa.